Loading...

Matematiktjänsten för elever | lärare | skolor | kommuner

Eleven

 • Ökar engagemang
 • Direkt feedback
 • Stärkt självförtroende

Läraren

 • Upptäck kunskapsluckor
 • Individanpassa & inkludera
 • Minska administration

Skolan

 • Kartlägg kunskaper
 • Stötta elever med särskilda behov
 • Underlag för kollegialt lärande

Kommun

 • Följ resultatutveckling i realtid
 • Kommunprov utan administration
 • Identifiera behov & gör insatser i tid

Matteappen möjliggör systematiskt kvalitetsarbete på flera nivåer.

Läs mer här PRODUKTEN

1 AV 5 elever får underkänt. AGERA NU.

Vår vision

Alla elever ska lyckas i matematik.

Läs mer om oss HÄR

Engagera din kommun här 👇

PILOTPROJEKT