Loading...

Lär av eleverna.

Undervisning är interaktion mellan lärare och elev. Digitalisering ska stötta den interaktionen.

Engagera eleven

Matteappen ger eleven direkt återkoppling. Forskning visar på hur viktigt det är för att lära sig.

Följ kunskapsutvecklingen

Matteappen rättar automatiskt och kartlägger varje elevs kunskaper i realtid. Upptäck kunskapsluckor direkt.

Systematiskt kvalitetsarbete

Med smart dataanalys visualiserar Matteappen kunskapsutvecklingen på elev, klass och skolnivå så att behov och insatser kan göras i tid.

Räkna för hand

I matematik är det viktigaste hur man löser en uppgift - inte svaret. Matteappen sätter fokus på elevens lösningsförslag.

Individanpassa & inkludera

Baserat på varje elevs unika behov kan lärare enkelt individanpassa undervisningen. Matteappen har heltäckande material för hela grundskolan.

Spara tid & administration

Matteappen sparar tid på administrativt arbete, så att pedagogerna får mer tid till eleverna..

EN INTERAKTIV MATTETJÄNST - PÅ RIKTIGT