Loading...

Lär av eleverna.

Undervisning är interaktion mellan lärare och elev. Digitalisering ska stötta den interaktionen.

Engagera eleven

Matteappen ger eleven direkt återkoppling. Forskning visar på hur viktigt det är för att lära sig.

Följ kunskapsutvecklingen

Matteappen rättar automatiskt och kartlägger varje elevs kunskaper i realtid. Upptäck kunskapsluckor direkt.

Systematiskt kvalitetsarbete

Med smart dataanalys visualiserar Matteappen kunskapsutvecklingen på elev, klass och skolnivå så att behov och insatser kan göras i tid.

Räkna för hand

I matematik är det viktigaste hur man löser en uppgift - inte svaret. Matteappen sätter fokus på elevens lösningsförslag.

Individanpassa & inkludera

Baserat på varje elevs unika behov kan lärare enkelt individanpassa undervisningen. Matteappen har heltäckande material för hela grundskolan.

Spara tid & administration

Matteappen sparar tid på administrativt arbete, så att pedagogerna får mer tid till eleverna.

EN INTERAKTIV MATTETJÄNST - PÅ RIKTIGT

Se hur det fungerar för klass 5A

Utveckla kommunens matematik baserat på data.

Systematiskt kvalitetsarbete innebär att fatta informerade beslut om hur man förbättrar sin verksamhet. Näringslivet har i över 60 år använt dataanalys för att fatta informerade beslut. Matteappen har nu skapat den möjligheten för utvecklingen av grundskolan.

Vanliga frågor & svar

Vilka årskurser är Matteappen för?

Matteappen är heltäckande för hela grundskolan, så att man som lärare kan anpassa nivå efter varje elevs behov.

Vilka enheter funkar Matteappen på?

Just nu finns Matteappen på iPads och på Chromebooks (Android) med touchskärm. Lärare kan jobba från en dator på webben. Stöd för PC med touch är på väg.

Är Matteappen ett heltäckande läromedel eller ett komplement?

Matteappen innehåller samtliga årskursböcker för grundskolan med uppgifter för hela det centrala innehållet. Det finns även teori och exempel, gamla nationella prov och kartläggningsdiagnoser.

Hur funkar Matteappen med tanke på GDPR?

För att tillhandahålla Matteappen behöver vi behandla vissa uppgifter på uppdrag av huvudmannen, t.ex. lärares namn, e-post och skola, samt elevers namn och deras svar i Matteappen. Vi tecknar därför PUB-avtal med alla huvudmän som är intresserade av att använda Matteappen i sin verksamhet. Kontakta oss ifall du har fler frågor kring personuppgifter på hej@matteappen.se

Finns Matteappen för privat bruk?

Nej - inte idag. Matteappen har startats för att bidra till bättre resultat i grundskolan - därför fokuserar vi att göra en så bra tjänst som möjligt för klassrummet och interaktionen mellan lärare och elever.

Kan man få prova Matteappen gratis?

Såklart! Det är bara att skapa ett konto här och sätta igång tillsammans med dina elever. Börja gratis i 30 dagar - och behöver du mer tid säger du bara till!

Vad skiljer Matteappen från andra digitala läromedel?

I Matteappen räknar elever för hand - fast digitalt. Det gör att läraren kan se inte bara ifall elever gjort rätt eller fel, men även hur eleverna angripit en uppgift. Det är en av många unika saker med Matteappen.